Hos GROW2 kan du tage en ICF certificeret coachuddannelse. Et valg som giver dig et mærkbart forspring som leder. Du lærer både at motivere og udvikle dine medarbejdere, samtidig med at du forbedrer dine egne faglige og personlige kompetencer.

GROW2 ICF Certificerede coachuddannelse er til dig, der vil mestre coaching på et højt professionelt niveau – en bæredygtig investering i fremtiden.

ICF Certificeret coaching uddannelse på internationalt niveau

De uddannelser der udbydes hos GROW2 har alle en høj standard og er målrettet erhvervslivet, hvad enten du er leder, skal benytte coaching i forbindelse med dit erhverv, eller du vil være selvstændig coach.

Du undervises af landets bedste coaches, der alle er ICF certificerede coaches og som lever op til de internationale krav, der stilles indenfor ICF certificeret coaching. Selvom niveauet er højt og internationalt, kan du imidlertid tage uddannelsen og eksamen på dansk.

Derfor er ICF certificeringen vigtig

Når det kommer til professionel coaching, er kvaliteten af dit arbejde afgørende for din egen, din coachees og dine medarbejderes velbefindende. God coaching gør dig i stand til at få det bedste ud af de mennesker, du har omkring dig som coach og leder. Klarer de sig godt, går det også bedre for dig som leder. Professionel coaching kan med andre ord være lig med god ledelse, hvilket har afgørende betydning for din bundlinje – både økonomisk og menneskeligt. Derfor kan det i den grad betale sig, at tage en ICF certificeret coachuddannelse, så din egen læring, og det du giver videre til andre, gavner mest muligt.

Om ICF certificeringen

I 2007 fik GROW2 Danmarks første ACTP akkrediterede coachuddannelse. Det betyder, at uddannelsen er ICF akkrediteret på højeste niveau, og det er dermed et kvalitetsstempel for at GROW2 coachuddannelsen lever op til de skrappe krav der stilles for det faglige og etiske niveau.

ICF står for International Coaching Federation, som er verdens største og førende organisation for professionelle coaches og coachuddannelser. Organisationen har i dag 56.079 medlemmer fordelt over 162 lande. Når du tager en certificeret coachuddannelse hos GROW2, uddanner du dig dermed på et højt fagligt og etisk niveau, som lever op til de internationale krav indenfor området.

ICF`s formål er at forbedre og udvikle coach professionen ved at sætte høje krav og standarder til etik, coach- kompetencer og certificeringer for både coaches og coachuddannelser.

Læs mere om GROW2 Certificeret Coachuddannelse

Læs mere om GROW2 Certificerede Master Coachuddannelse

Underviserne hos GROW2

Alle undervisere hos GROW2 er ICF-certificerede, og har flere års erfaring som professionelle coaches, ledere, konsulenter og undervisere. Hos GROW2 videreuddannes alle undervisere løbende og arbejder fortløbende aktivt med mentorcoaching. Det betyder, at du hos GROW2 altid får professionel undervisning samt grundig feedback, supervision og mentorcoaching fra erfarne coaches.

Om GROW2

GROW2 ejes af Connie Friman, der er Master Certified Coach(MCC) fra ICF og Master i Positiv Psykologi (MOPP) fra Aarhus Universitet. Hun har endvidere mange internationale coach certificeringer og en bred erhvervs- og leder erfaring. Connie er ICF eksaminator på internationalt niveau, og var præsident for ICF Nordic samt medstifter af ICF Danmark i 2007.

ICF kræver følgende af en ACTP akkrediteret coachuddannelse

GROW2 master coachuddannelsen er akkrediteret på dette niveau.

 • Minimum 125 timers coach specifik undervisning, 50% må være asynkront og 20% må være hjemmearbejde. Hos GROW2 får du hele 202 godkendte undervisningstimer.
 • Uddannelse i ICF 8 kernekompetencer på PCC niveau
 • Uddannelse i ICF’s etiske regler
 • Minimum 6 observerede coach sessioner, der skal varetages af en ICF certificeret coach
 • 10 mentorcoaching timer med minimum en ICF – PCC eller MCC certificeret coach,
 • Alle coachspecifikke undervisere, skal være ICF certificeret
 • Direktøren for uddannelsen skal være PCC eller MCC certificeret coach
 • En afsluttende eksamen, hvor den studerendes coaching bedømmes på PCC niveau af en PCC eller MCC certificeret coach, der har gennemgået ICF PCC marker træning, (eksamens træning)
 • Du skal ikke op til yderligere mundtlig eksamen hos ICF, men du skal lave en CKA, der er en multiplus choice test, der mest omhandler din forståelse af ICF kernekompetencer og etik.
 • Hos GROW2 eksamineres du af coaches der er PCC eller MCC certificeret og som alle har gennemgået ICF PCC marker træning, (eksamens træning) og som ikke har været din underviser eller mentorcoach. svarende til at du har 500 timers coacherfaring
 • Coachuddannelsen skal foregå over minimum 3 måneder.

Du kan læse mere her:

ICF international

ICF Danmark

ICF kræver følgende af en ACSTH akkrediteret coachuddannelse

GROW2 Certificeret Coachuddannelse er akkrediteret på dette niveau

 • Minimum 60 timers coach specifik undervisning, 50% må være asynkront og 20% må være hjemmearbejde. Hos GROW2 får du hele 114 godkendte undervisningstimer.
 • Uddannelse i ICF 8 kernekompetencer på aCC niveau
 • Uddannelse i ICF’s etiske regler
 • Minimum 5 observerede coach sessioner, der skal varetages af en ICF certificeret coach
 • 10 mentorcoaching timer med minimum en ICF – PCC eller MCC certificeret coach, eller ACC certificeret, hvis de har været gennem en fornyelse af deres certificering
 • Alle coachspecifikke undervisere, skal være ICF certificeret
 • Direktøren for uddannelsen skal være PCC eller MCC certificeret coach
 • En afsluttende eksamen, hvor den studerendes coaching bedømmes på ACC niveau af en PCC eller MCC certificeret coach, der har gennemgået ICF PCC marker træning, (eksamens træning).
 • Du skal ikke op til yderligere mundtlig eksamen hos ICF, men du skal lave en CKA, der er en multiplus choice test, der mest omhandler din forståelse af ICF kernekompetencer og etik.
 • Hos GROW2 eksamineres du af coaches der er PCC eller MCC certificeret og som alle har gennemgået ICF PCC marker træning, (eksamens træning) og som ikke har været din underviser eller mentorcoach. svarende til at du har 500 timers coacherfaring
 • Coachuddannelsen skal foregå over minimum 3 måneder.

Du kan læse mere her:

ICF international

ICF Danmark

ICF HAR 3 FORMER FOR CERTIFICERING AF COACHES

ACC – Associate Certified Coach

 • betyder at du har min. 60 timers coachspecifik undervisning og min. 100 timers coachsessioner.

PCC – Professional Certified Coach

 • betyder at du har min. 125 timers coachspecifik undervisning og min. 500 timers coachsessioner.

MCC – Master Certified Coach

 • betyder at du har min. 200 timers coachspecifik undervisning, en PCC og min. 2500 timers coachsessioner.

OBS: En certificering er kun gældende i 3 år og kan kun fornyes ved at du har opfyldt kravene om CCEU point (Continuing Coach Education Unit).

Hør hvad IFC’s CEO/Excecutive Director Magdalena Nowick Mook siger om at tage en ICF-certificeret coachuddannelse.

 

Ikke ICF godkendte skoler

Har du taget din coachuddannelse hos en ikke godkendt skole kan du søge en Port Folio Certificering. Her er proceduren, at ICF gennemgår hver enkelt ansøgning, hvor de i første omgang tager stilling til om din uddannelse lever op til ICF´s skrappe krav til coachspecifik undervisning.

Godkendes dine timer bliver de øvrige krav gennemgået. Lever alt op til kravene indstilles du til en eksamen, hvor du må påregne ventetid for at komme op til din eksamen, som består af en optaget coachsession og en transkribtion heraf.

Tager du en ACTP eller ACSTH akkrediteret uddannelse er du garanteret, at din undervisning er godkendt til din videre certificering hos ICF og du slipper for at skulle til mundtlig eksamen på engelsk, når du vil have din ACC eller PCC certificering. Når du har 2500 timers coacherfaring kan du gå op til en MCC certificering, her skal alle op til ny eksamen.

Du kan altid tjekke om din uddannelse er godkendt ved at gå ind på www.coachfederation.org

Lige nu er der kun 4 ACTP godkendte skoler og 6 ACSTH godkendte skoler i Danmark se mere på https://www.icf- danmark.dk/

Hvad betyder alle ICF´s forkortelser?

ICF: International Coaching Federation

ACTP: Accredited Coach Training Program. Bliver til LEVEL 2 akkreditering I efteråret 2022
ACSTH: Approved Coach Specific Training Hours. Bliver til LEVEL 1 akkreditering I efteråret 2022

CCEU: Continuing Coach Education Units

ACC: Associate Certified Coach
PCC: Professional Certified Coach
MCC: Master Certified Coach

Vælg imellem disse tre GROW2-uddannelser

 • GROW2 Coachuddannelse: Her får du en coachuddannelse, som spredes ud over tre moduler af 75 timer. Prisen for de tre første moduler af den GROW2 certificerede coachuddannelse er 27.500kr.
 • GROW2 certificeret coachuddannelse fordelt over 5 moduler af 125 timer. En certificeret coachuddannelse koster 39.950kr.
 • GROW2 Master Coachuddannelse på 3 moduler af 85 timer (kræver at man har taget de andre uddannelser) Prisen for master uddannelsen er 38.950kr.
 • GROW2 Certificeret coachuddannelseONLINE – Coachuddannelsen er en tro kopi af den uddannelse som vi afholder face2face.

Download Coachuddannelser Oversigten

Undervisningsformen

På alle GROW2 uddannelser, tages der udgangspunkt i læringsstilene action learning og cooperative learning. Helt konkret udmønter det sig i teoretiske oplæg, praktiske øvelser og coachtræning med feedback – en læringsfremmende vekselvirkning imellem praksis og teori.

Grow2 benytter sig af flipped classroom, hvilket betyder at du både modtager teoriundervisningen på video samt som trykt materiale. Det giver dig de bedste forudsætninger for at møde velforberedt til undervisningen. Du beholder desuden adgangen til undervisningsvideoerne efterfølgende.

Undervisning, teori og træning smeltes derudover løbende sammen med din hverdag og dit arbejdsliv. Det sker blandt andet imellem modulerne, hvor du skal træne og arbejde på dine skrifttlige opgaver samt på dine egne og andres udviklingspunkter – sideløbende med at du deltager i GROW2’s web-konferencer. Du skal med andre ord bevise overfor dig selv og dine medarbejdere, at du i den grad lærer noget hos Grow2. Uddannelsens høje niveau kræver simpelthen, at du er top motiveret og indstillet på at bruge det tillærte aktivt fra start til slut

Eksamen

Hos GROW2 afsluttes coachuddannelsen med en eksamen, hvor du bliver eksamineret i forhold til de krav, der stilles af ICF for at opnå en ACC-Certificering. Efter bestået eksamen får du et GROW2 certifikat, der bekræfter, at du har modtaget 125 timers ICF godkendt undervisning (125 ACSTH). Du kan herefter officielt kalde dig GROW2 Certificeret Coach© og søge om din ICF certificering hvilket du først kan, når du har praktiseret 100 timers coaching. Her er det vigtigt at tilføje, at du IKKE skal op til yderligere mundtlig eksamen hos ICF på ACC niveau, men at du skal tage en multiplus choice test (CKA).

Opnåelse af GROW2-certifikat kræver:

 • Du skal have gennemført de fem påkrævede grundmoduler
 • Du skal have bestået din skriftlige og mundtlige eksamen
 • Du skal kunne reflektere over dine egne coaching forløb
 • Du skal have givet mindst ti coaching sessioner til én af dine medstuderende
 • Du skal have givet mindst ti coaching sessioner til en udefrakommende person
 • Du skal selv have modtaget minimum ti coach sessioner fra en medstuderende
 • Du skal have deltaget aktivt i de planlagte webkonferencer.
 • Du skal have modtaget 10 timers mentorcoaching, heraf 7,5 time i gruppe og 3 timer individuelt.
 • Du skal have modtaget min. 5 observerede coachsessioner, heraf 3 med skriftlig feedback.
 • Deltaget I de planlagte mentor-coach sessioner.

Certifikatet er adgangsgivende til GROW2 Master Coach Uddannelsen og til ICF ACC certificering.

GROW2 samarbejder med Coach.dk

Eftersom GROW2’s Coaching uddannelser lever op til både danske og internationale krav inden for coaching, listes uddannelsen på Coach.dk’s Coachuddannelsesoversigt. En samarbejdsaftale som kontrolleres og gentages på årlig basis.

Spørgsmål til GROW2

Har du spørgsmål til GROW2’s uddannelser, kurser eller coachingforløb, er du hjertelig velkommen til at kontakte os via mail eller telefon. Vi svarer altid hurtigst muligt på henvendelser.

Download ICF Factsheet

DOWNLOAD ICF FORKORTELSER & FORKLARINGER

DOWNLOAD CERTIFICERET COACHUDDANNELSES OPBYGNING

Udtalelser

Pia Christensen Rasmussen

Leder Holstebro kommune

Indehaver og underviser Connie Friman har seriøse og alsidige og uddannelser bag sig, der sikrer et bredt fundament og danner rammen for en fantastisk brugbar uddannelse! Kan kun anbefales den som ønsker en coachuddannelse der skaber værdi under og efter studiet.

René Bitsch

HR Manager hos Danlind A/S

Men for pokker hvor skal du da ha´ en testemonial. Jeg brugte lang tid på at finde den for mig rigtige coachuddannelse. Jeg valgte GROW2 fordi uddannelsen er certificeret og dermed også transparent i sin tilgang til coaching og ikke bange for at blive ”kigget i kortene”. Med GROW2 coach-uddannelsen står jeg i dag meget stærkere i min dialog og coaching af ledere og kolleger. Paletten af værktøjer jeg har med fra uddannelsen giver mig mulighed for bedre at møde mennesker ”rigtigt” i netop den situation de står i.

Malene Bonderup Wennerlin

Souschef Kulturskolen Vesthimmerland

Jeg valgte at tage en coachuddannelsen hos Grow2 fordi den gav direkte adgang til en international certificering. Det var en blåstempling af uddannelsen, synes jeg. Du er ikke i tvivl om, at du undervises af kompetente undervisere, og at du selv ender med at blive en kompetent coach netop igennem denne uddannelse. Når du vælger at uddanne dig til coach igennem GROW 2 tager du på dit livs rejse. En helt fantastisk rejse som jeg ikke ville være foruden. En uddannelse som jeg ikke ville tøve et sekund med at anbefale til andre.

Maj-britt Kreipke

Udviklingskonsulent og afdelingsleder DGI Sydvest

Connie er en utrolig autentisk og inspirerende coach og en meget dygtig underviser. Uddannelsens opbygning med webinarer, coaching af medstuderende, undervisning i Århus, mentor coaching gjorde det muligt, at have fokus på coaching 24-7. Kravet om eksterne coachees klæder dig på til de udfordringer der bl.a. ligger i at skulle sælge din coaching fremadrettet samt den store læring der er i, at coache folk man ikke kender. Fantastisk koncept. Connies erhvervserfaring som konsulent og leder samt hendes mange uddannelser indenfor coaching og positiv psykologi gav vores samtaler i undervisningsregi perspektiv og gjorde det muligt for mig, at forstå hvordan jeg skulle gå hjem og anvende teorien i mit job som afdelingsleder og konsulent.

Niels Nørgaard Skrudland

Salgschef hos Kibo sikring

For at fylde mere i min værktøjskasse som leder, tilmeldte jeg mig GROW2’s coachuddannelse. Mine forventninger til uddannelsen var, at den kunne styrke mig i udviklingen af medarbejdere samt give et par ideer til, hvordan arbejdssituationer kunne tackles ud fra en ny vinkel.

Mia Juul

Cand.pæd.psyk. tilsynskonsulent Socialtilsyn Midt

Hvis du påtænker at tage en certificeret coach uddannelse, hvor kvalitet, professionalisme og den nyeste (og brugbare) viden er i høj sæde, så skal du tage den hos Grow2. Uddannelsen har givet mig et solidt fundament som coach, konkrete redskaber som jeg kan anvende i mit arbejde og nye veje at udforske, måde i mit arbejdsliv og privatliv. 

Astrid Hougaard Buizer

Cand. mag i filosofi, Organisationsforståelse & Procesledelse

På Grow2 har jeg fået en solid, metodisk værktøjskasse. Gennem enkelt og let tilgængeligt materiale, gode diskussioner og praksisøvelser giver uddannelsen et godt udgangspunkt for ens arbejde med coaching. Uddannelsen er fleksibel, professionel og lærerig. Det særlige ved Connie og Grow2 er imidlertid, at rejsen imod at blive en god coach, sikrer personlig udvikling og refleksion. Det har gjort at vi kom ud på den anden side som stærkere individer og mere reflekterede mennesker. Samtidig har vi skabt et stærkt sammenhold på holdet, så vi fortsat kan give hinanden feedback og sparring. Derfor kan jeg kun give Connie mine varmeste anbefalinger.

Hanne Alsen

Skivumvej 128, Giver

Elementerne i Grow2 coach uddannelsen (blended learning) er ganske enkelt brilliant sammensat. De skaber en synergi som betyder at man som studerende bliver til stadighed mere ’empowered’ – både som coach og som menneske igennem hele den periode uddannelsen løber over. Min faglige værktøjskasse som HR konsulent er blevet større, jeg har faktisk fået en enorm værktøjskasse, som jeg kan bruge i mine daglige opgaver, udover selve det at coache. Jeg har flere uddannelser bag mig, og mange kurser, men uddannelsen hos Grow2 er uden sidestykke den uddannelse som jeg har fået mest udbytte af på kortest tid.

Helle Kia Pedersen

1. December 2017

Jeg valgte at starte min uddannelse til coach hos GROW2. Her var det en perfekt kombination af praksis ,det at træne ansigt til ansigt og have din underviser tæt på kombineret med den for mig særdeles spændende og vedkommende teori der ligger bag ved. Uddannelsen er sat op så der er en helt synlig tids og opgave linje som du følger - web møder, mentor coaching, skriftlig og mundtlig opgave. Jeg er på vej videre på min coach rejse og bruger selvfølgelig mit coach hold som sparringspartnere.

Lilly Overgaard Hansen

HR Business Partner hos Antalis A/S

Coaching uddannelsen hos Grow2 er bygget op, så man bliver tryg ved at gå ud og prøve det af i den virkelige verden – selv efter de første moduler. Jeg gik fra at tænke ”det lærer jeg aldrig” til at ”selvfølgelig kan jeg det” Jeg er rigtig glad for, at jeg nu også har dette værktøj i min værktøjskasse.