Undervisnings tidsrum

Kl.10.00 - 16.30

Lokation

Zoom eller Teams

Pris

31.950 kr

ex. moms

Coachuddannelsen er til dig, der vil mestre professionel coaching på et højt niveau, og som har udfordringer med at deltage i face2face undervisning, måske fordi du er bosiddende udenfor Danmarks grænser, eller bare fordi online undervisning matcher dig bedre.

GROW2 er den første (og indtil videre eneste) danske ICF-certificerede institution, der tilbyder online coaching uddannelse.

Online coachuddannelsen er en tro kopi af den uddannelse som vi afholder face2face. Forskellen er blot, at du at kan blive undervist, mens du sidder hjemme i din egen stue, eller på kontoret. Det bliver lettere for dig, der ikke har mulighed for at møde op til face2face undervisningen, hvad enten du er bosiddende i udlandet, har svært ved at få fri fra arbejde eller blot foretrækker online undervisning.

Undervisningen er fordelt over 11 undervisningsdage, der til sammen udgør 125 timers undervisning. Imellem modulerne deltager du yderligere i 17,5 timers webkonferencer af 1½ til 2 timers varighed. Her er det vigtigt, at du også afsætter rigeligt med tid til selvstudier og øvelser. Slutteligt er der afsat 10 timer til mentorcoaching og seks timer til supervision af dine coaching forløb.

DATOER OG WEBKONFERENCER  Hold ONCU 222 START 11 September 2022

 

Vi har valgt at bruge Zoom til vores online coachuddannelser og webinarer. Denne platform sikrer at du stadig kan se og interagere med de øvrige kursister. I kan endda stadig “gå i grupper” sammen og få feedback – nøjagtigt som hvis undervisningen foregik i et fysisk rum. Vi mødes blot i et webforum på Zoom.

Udtalelse

Jeg brugte lang tid på at finde frem til den rigtige coaching uddannelse, da der var mange forskellige valgmuligheder. Jeg er nu slet ikke i tvivl om at jeg valgte rigtigt. Underviserne har et kæmpe engagement og en fantastisk god energi, som smitter. Uddannelsen har samtidig en perfekt balance mellem teoretisk forståelse og praktisk og håndgribelig læring, hvilket virkeligt har givet mig noget jeg kan bruge i mit videre virke, både fagligt og privat. Online-elementet i uddannelsen, har modsat hvad jeg frygtede i starten, vist sig at gøre hele forløbet langt mere effektivt og fokuseret. Jeg har virkelig fået et optimalt udbytte og kan varmt anbefale andre at gøre noget for sig selv og springe på.

Brian Jonasson, Business Development Director, SwipBox

 

Certificeret online coachinguddannelse på internationalt niveau

Hos GROW2 kan du tage en IFC certificeret coach- uddannelse online. Et valg som giver dig et mærkbart forspring som coach og leder. Du lærer at motivere og udvikle din coachee og dine medarbejdere, samtidig med at du forbedrer dine egne faglige og personlige kompetencer.

De online uddannelser der udbydes hos GROW2 har alle en høj standard og er målrettet erhvervslivet, hvad enten du er leder eller skal benytte coaching i forbindelse med dit erhverv. Du undervises af landets bedste coaches, som alle lever op til de internationale krav, der stilles indenfor certificeret coaching.

Selvom niveauet er højt og internationalt, kan du imidlertid tage uddannelsen og eksamen på dansk. Læse mere om ICF certificeringen her

Udtalelse

GROW2 online coachinguddannelsen har været en virkelig god oplevelse for mig.
Jeg er meget begejstret for den måde vi er blevet undervist på, og måden vi har fået lov til at øve os på i de forskellige sessioner. Sammensætningen af forløbet giver tilpas god tid til at lære, øve, eksperimentere og reflektere mellem hvert modul. Undervisningen og holdets online workshops har været virkeligt effektive.Jeg har lært meget mere end ved normal undervisning, og jeg synes det har skærpet mit fokus at blive undervist online – ganske enkelt fordi deltagerne ikke sidder i samme lokale. Det har været en rigtig god måde for mig at kombinere uddannelse med et fuldtidsarbejde.

Thomas Bo Nielsen, selvstændig kommunikationskonsulent, Freiheit 09

Målgruppe

Du kan være

Lederen – der ønsker at bruge coaching som en del af sin ledelsesstil.
Konsulenten – der ønsker at starte eller udvide sin virksomhed.
Medarbejderen – der ønsker at kunne coache sine kolleger eller ser en mulighed for at blive virksomhedens coach.
Lægen, pædagogen, læreren, socialrådgiveren, m.fl., der ønsker at bruge coaching i forbindelse med-sit arbejde.
Andre personer – der vil arbejde professionelt med-coaching i deres arbejde eller som selvstændig coach.

Teoretisk fundament
Da GROW2 er godkendt af ICF som uddannelsessted, er vores coachuddannelse designet ud fra meget høje internationale krav og standarder. Det teoretiske fundament og værktøjskassen er sammensat af red-skaber, der skaber de største og bedste resultater af coachingens formål. Vi tager udgangspunkt i ICFs 11 kernekompetencer for professionel coaching. GROW2 er styrkebaseret coaching med fundament i teorier fra systemisk-og kognitiv tænkning, NLP, nyere hjerne- og motivations forskning, EQ og positiv psykologi.

Fra teori til praksis
Et afgørende succeskriterie for GROW2’s coachud-dannelsen er vekselvirkningen imellem studier og praktisk træning. Det du lærer på skolebænken, kan ikke stå alene. Du skal løbende bruge det tillærte på dig selv og dine kolleger, så teorierne bliver virkelig-hedsnære og målbare. Undervisning, teori og træning sættes herved i relation til din virkelighed, dit arbejde og din hverdag.

Sådan foregår online undervisningen

På alle GROW2 online coachuddannelser, tages der udgangspunkt i læringsstilene action learning. Helt konkret udmønter det sig i teoretiske oplæg, praktiske øvelser og coachtræning med feedback. En lærings-fremmende vekselvirkning imellem praksis og teori.

GROW2 benytter sig endvidere af flipped classroom, hvilket betyder, at du får teorien både som undervis-ning på video og som trykt materiale. Når vi mødes online modulerne har du læst materialet, set videoerne og forberedt dig. Resultatet af dette er; at du får masser af praktisk coachtræning med grundig feedback når vi mødes. Du har efter endt uddannelse stadig adgang til undervisningsmaterialerne.

Undervisning, teori og træning smeltes derudover løbende sammen med din hverdag og dit arbejdsliv. Det sker blandt andet imellem modulerne, hvor du skal øve coaching, arbejde på dine skriftlige opgaver samt deltage i de planlagte webkonferencer. Derudover skal du coache andre på deres udviklings- punkter og du skal også selv modtage coaching.

Du skal med andre ord bevise overfor dig selv og dine omgivelser, at du i den grad lærer noget hos GROW2. Online uddannelsens høje niveau kræver simpelthen, at du er top motiveret og indstillet på at bruge det tillærte aktivt fra start til slut.

Læs mere om indhold på coachuddannelsen her

 

 

 

Udtalelse

“Uddannelsen har givet mig alt det jeg håbede på, at den ville give mig! Et solidt og anvendeligt teoretisk fundament,  masser af praksisøvelser, så jeg løbende kunne afprøve det lærte samt konstruktiv feedback. Jeg føler mig klædt på til at arbejde som coach!

Jeg har taget uddannelsen online og var før opstart lidt nervøs for, om det kunne det samme som den fysiske uddannelse. Det har dog vist sig, at der ingenting var at frygte. Jeg fik et intensivt forløb (uden spildtid), god “tavleundervisning” med plads til spørgsmål og diskussion, praksisøvelser i grupper med feedback og meget mere. Samtidig fik jeg et godt forhold til de andre på holdet og underviserne ligesom jeg ville have gjort på den fysiske uddannelse. Jeg giver uddannelsen og onlineversionen mine varmeste anbefalinger!”

Annika Esfandi

Undervisningsformen

På alle GROW2 online coachuddannelser, tages der udgangspunkt i læringsstilene action learning. Helt konkret udmønter det sig i teoretiske oplæg, praktiske øvelser og coachtræning med feedback. En lærings-fremmende vekselvirkning imellem praksis og teori.

GROW2 benytter sig endvidere af flipped classroom, hvilket betyder, at du får teorien både som undervis-ning på video og som trykt materiale. Når vi mødes online modulerne har du læst materialet, set videoerne og forberedt dig. Resultatet af dette er; at du får masser af praktisk coachtræning med grundig feedback når vi mødes. Du har efter endt uddannelse stadig adgang til undervisningsmaterialerne.

Undervisning, teori og træning smeltes derudover løbende sammen med din hverdag og dit arbejdsliv. Det sker blandt andet imellem modulerne, hvor du skal øve coaching, arbejde på dine skriftlige opgaver samt deltage i de planlagte webkonferencer. Derudover skal du coache andre på deres udviklings- punkter og du skal også selv modtage coaching.

Du skal med andre ord bevise overfor dig selv og dine omgivelser, at du i den grad lærer noget hos GROW2. Online uddannelsens høje niveau kræver simpelthen, at du er top motiveret og indstillet på at bruge det tillærte aktivt fra start til slut.

Læs mere om indhold på coachuddannelsen her

Hos GROW2 online får du

 • Den nyeste teori om coaching, motivation, trivsel og arbejdsglæde
 • Praktisk erfaring i at coache forandringprocesser
 • Praktisk erfaring i at coache
 • Professionel og grundig feedback/supervision på dine coachkompetencer
 • Udførligt materiale, til brug under og efter uddannelse
 • Max. 18 deltagere pr. hold

Som coach lærer du at

 • Mestre rollen som professionel coach på ICF niveau
 • Være fleksibel i brug af coachmetoder og teorier
 • Arbejde med modstand mod forandringer
 • Skabe nye værdifulde vaner
 • At coache interne og eksterne konflikter
 • Skabe en coaching kultur i virksomheden
 • Være lederen som coach
 • Motivere dig selv, din coachee og dine medarbej-dere
 • Kommunikere professionelt og fleksibelt

Din online coachuddannelse inkluderer

Materialer til download, undervisningsvideoer og web-konferencer, hvilket både er tilgængeligt under og efter uddannelsen.
Faglig sparring, 2 timer professionel coaching og 6 timers supervision og 10 timers mentorcoaching, så du lærer mest muligt teoretisk og praktisk.

GROW2 certificering og eksamen

Hos GROW2 afsluttes online coachuddannelsen med en eksamen, hvor du bliver eksamineret i forhold til de krav, der stilles af ICF for at opnå en ACC-Certificering. Efter bestået eksamen får du et GROW2 certifikat, der bekræfter, at du har modtaget 125 timers ICF godkendt undervisning (125 ACSTH). Du kan herefter officielt kalde dig GROW2 Certificeret Coach og søge om din ICF certificering (hvilket du først kan, når du har modtaget dine 10 timers mentorcoaching og udført 100 timers praktisk coacherfaring).

Professionelle undervisere

På GROW2’s online coachuddannelse undervises du af de bedste indenfor ICF & styrkebaseret coaching.

Alle undervisere er ICF-certificerede, og har flere års erfaring som professionelle coaches, ledere, konsu-lenter og undervisere. Hos GROW2 videreuddannes alle undervisere løbende og arbejder fortløbende aktivt med mentorcoaching. Det betyder, at du hos GROW2 altid får professionel undervisning samt grun-dig feedback og supervision fra erfarne coaches. En sikkerhed for dig, der gerne vil tage en coachuddan-nelse på et høj, internationalt niveau.

Uddannelsesansvarlig og ejer af GROW2

Connie Friman, der er Master Certified Coach(MCC) fra ICF og Master i Positiv Psykologi (MOPP) fra Aarhus Universitet. Hun har endvidere mange internationale coach certificeringer og en bred erhvervs- og leder erfaring. Connie er ICF eksaminator på internationalt niveau, og var præsident for ICF Nordic samt medstifter af ICF Danmark i 2007.

ICF akkreditering

GROW2 online coachuddannelsen, på 3 moduler og 73 timer, giver dig adgang til at søge om en ICF ACC certificering, når du har min. 100 timers praktisk coacherfaring, har modtaget 10 timers mentor-coaching. Du søger som ACSTH studerende

GROW2 online certificeret coachuddannelse på 5 moduler og 125 timer, giver dig adgang til at søge om en ICF ACC certificering, når du har min. 100 timers praktisk coacherfaring, har modtaget 10 timers mentorcoaching (mentorcoaching er incl. i uddan-nelsen). Du søger som ACSTH studerende.

Denne uddannelse giver dig også mulighed for at søge om en ICF PCC certificering, når du har min. 500 timers praktisk coacherfaring, har modtaget 10 timers mentorcoaching på PCC niveau (denne mentorcoaching er IKKE incl. i uddannelsen). Du søger som ACSTH studerende og skal levere 2 optagede coach eksamener samt traskription af disse til ICF. Optagelsen kan være på Dansk men transkriptionen skal være på Engelsk.

GROW2 Master Coachuddannelsen på 3 moduler og 80 timer, giver dig adgang til at søge om en ICF PCC certificering, når du har min. 500 timers praktisk coacherfaring, har modtaget 10 timers mentor-coaching (mentorcoaching er incl. i uddannelsen). Du søger som ACTP studerende og skal ikke op til yderligere mundtlig eksamen hos ICF. Det betyder at du kan tage hele din eksamen på Dansk.

I 2007 blev GROW2 Danmarks første ACTP akkrediterede coachuddannelse. Det betyder, at GROW2uddannelsen er ICF akkrediteret på højeste niveau.

ICF står for International Coach Federation, som er verdens største og førende organisation for profesio-nelle coaches og coachuddannelser.

Organisationen har mere end 31.000 medlemmer på verdensplan. Når du tager en certificeret coachuddannelse hos GROW2, uddanner du dig dermed på et højt fagligt og etisk niveau, som lever op til de internationale krav indenfor området.

Udtalelser

Pia Christensen Rasmussen

Leder Holstebro kommune

Indehaver og underviser Connie Friman har seriøse og alsidige og uddannelser bag sig, der sikrer et bredt fundament og danner rammen for en fantastisk brugbar uddannelse! Kan kun anbefales den som ønsker en coachuddannelse der skaber værdi under og efter studiet.

René Bitsch

HR Manager hos Danlind A/S

Men for pokker hvor skal du da ha´ en testemonial. Jeg brugte lang tid på at finde den for mig rigtige coachuddannelse. Jeg valgte GROW2 fordi uddannelsen er certificeret og dermed også transparent i sin tilgang til coaching og ikke bange for at blive ”kigget i kortene”. Med GROW2 coach-uddannelsen står jeg i dag meget stærkere i min dialog og coaching af ledere og kolleger. Paletten af værktøjer jeg har med fra uddannelsen giver mig mulighed for bedre at møde mennesker ”rigtigt” i netop den situation de står i.

Malene Bonderup Wennerlin

Souschef Kulturskolen Vesthimmerland

Jeg valgte at tage en coachuddannelsen hos Grow2 fordi den gav direkte adgang til en international certificering. Det var en blåstempling af uddannelsen, synes jeg. Du er ikke i tvivl om, at du undervises af kompetente undervisere, og at du selv ender med at blive en kompetent coach netop igennem denne uddannelse. Når du vælger at uddanne dig til coach igennem GROW 2 tager du på dit livs rejse. En helt fantastisk rejse som jeg ikke ville være foruden. En uddannelse som jeg ikke ville tøve et sekund med at anbefale til andre.

Maj-britt Kreipke

Udviklingskonsulent og afdelingsleder DGI Sydvest

Connie er en utrolig autentisk og inspirerende coach og en meget dygtig underviser. Uddannelsens opbygning med webinarer, coaching af medstuderende, undervisning i Århus, mentor coaching gjorde det muligt, at have fokus på coaching 24-7. Kravet om eksterne coachees klæder dig på til de udfordringer der bl.a. ligger i at skulle sælge din coaching fremadrettet samt den store læring der er i, at coache folk man ikke kender. Fantastisk koncept. Connies erhvervserfaring som konsulent og leder samt hendes mange uddannelser indenfor coaching og positiv psykologi gav vores samtaler i undervisningsregi perspektiv og gjorde det muligt for mig, at forstå hvordan jeg skulle gå hjem og anvende teorien i mit job som afdelingsleder og konsulent.

Niels Nørgaard Skrudland

Salgschef hos Kibo sikring

For at fylde mere i min værktøjskasse som leder, tilmeldte jeg mig GROW2’s coachuddannelse. Mine forventninger til uddannelsen var, at den kunne styrke mig i udviklingen af medarbejdere samt give et par ideer til, hvordan arbejdssituationer kunne tackles ud fra en ny vinkel.

Mia Juul

Cand.pæd.psyk. tilsynskonsulent Socialtilsyn Midt

Hvis du påtænker at tage en certificeret coach uddannelse, hvor kvalitet, professionalisme og den nyeste (og brugbare) viden er i høj sæde, så skal du tage den hos Grow2. Uddannelsen har givet mig et solidt fundament som coach, konkrete redskaber som jeg kan anvende i mit arbejde og nye veje at udforske, måde i mit arbejdsliv og privatliv. 

Astrid Hougaard Buizer

Cand. mag i filosofi, Organisationsforståelse & Procesledelse

På Grow2 har jeg fået en solid, metodisk værktøjskasse. Gennem enkelt og let tilgængeligt materiale, gode diskussioner og praksisøvelser giver uddannelsen et godt udgangspunkt for ens arbejde med coaching. Uddannelsen er fleksibel, professionel og lærerig. Det særlige ved Connie og Grow2 er imidlertid, at rejsen imod at blive en god coach, sikrer personlig udvikling og refleksion. Det har gjort at vi kom ud på den anden side som stærkere individer og mere reflekterede mennesker. Samtidig har vi skabt et stærkt sammenhold på holdet, så vi fortsat kan give hinanden feedback og sparring. Derfor kan jeg kun give Connie mine varmeste anbefalinger.

Hanne Alsen

Skivumvej 128, Giver

Elementerne i Grow2 coach uddannelsen (blended learning) er ganske enkelt brilliant sammensat. De skaber en synergi som betyder at man som studerende bliver til stadighed mere ’empowered’ – både som coach og som menneske igennem hele den periode uddannelsen løber over. Min faglige værktøjskasse som HR konsulent er blevet større, jeg har faktisk fået en enorm værktøjskasse, som jeg kan bruge i mine daglige opgaver, udover selve det at coache. Jeg har flere uddannelser bag mig, og mange kurser, men uddannelsen hos Grow2 er uden sidestykke den uddannelse som jeg har fået mest udbytte af på kortest tid.

Helle Kia Pedersen

1. December 2017

Jeg valgte at starte min uddannelse til coach hos GROW2. Her var det en perfekt kombination af praksis ,det at træne ansigt til ansigt og have din underviser tæt på kombineret med den for mig særdeles spændende og vedkommende teori der ligger bag ved. Uddannelsen er sat op så der er en helt synlig tids og opgave linje som du følger - web møder, mentor coaching, skriftlig og mundtlig opgave. Jeg er på vej videre på min coach rejse og bruger selvfølgelig mit coach hold som sparringspartnere.

Lilly Overgaard Hansen

HR Business Partner hos Antalis A/S

Coaching uddannelsen hos Grow2 er bygget op, så man bliver tryg ved at gå ud og prøve det af i den virkelige verden – selv efter de første moduler. Jeg gik fra at tænke ”det lærer jeg aldrig” til at ”selvfølgelig kan jeg det” Jeg er rigtig glad for, at jeg nu også har dette værktøj i min værktøjskasse.