Brochure Tilmeld

Stresscoach uddannelse

Undervisningstidsrum

9.00 – 17.00

Lokalitet

Kaløvig Badehotel - Aarhus N

Pris

17.999 kr.

ex. moms.
Undervisningstimer ialt

57 timer

GROW2 Stresscoach uddannelsen er en holistisk og banebrydende uddannelse, der handler om meget mere end teknikker. Den handler om livsmestring, det hele menneskes evne til at have kontakt til både følelser, krop og bevidsthed. Derfor er uddannelsen bygget op omkring workshops, hvor vores nye viden forankres gennem øvelser, egne og fælles refleksioner, coaching og læringsgrupper. Målet er at opnå større balance og handlekraft, og få styrket evnen til at leve et liv uden stress, både hos coach og coachee. GROW2 Stresscoach uddannelsen er et intensivt forløb med en høj professionel og faglig standard, der udvikler dine faglige og personlige coach-kompetencer, så du vil være i stand til at skabe varige forandringer med mere trivsel, bedre balance og større arbejdsglæde hos dig selv og andre.

En GROW2 Stresscoach kan

 • Coache andre til større selvindsigt og mere overskud og ro
 • Skabe sammenhæng mellem krop, følelser og adfærd
 • Spotte stress-signaler
 • Hjælpe andre med at finde deres små som store stressorer
 • Skabe bedre trivselsstrategier – en stressfri tilværelse
 • Motivere andre til at tage ansvar for eget liv
 • Hjælpe andre med at mestre eget liv, med til- og fravalg
 • Gennemføre professionel stress-coaching

Du får

 • Undervisning af to meget erfarne stresscoaches
 • Redskaber til at identificere stresssymptomer og stressorer
 • Konkrete metoder og redskaber til stresshåndtering og trivselsstrategier
 • Praktisk erfaring i at coache personer med stress
 • Professionel supervision på dine coach kompetencer
 • Materialer til brug under og efter uddannelsen
 • Et fagligt coach-netværk
 • En professional stresscoach uddannelse

Målgruppe

Grow2 Stresscoachuddannelsen er for dig, der ønsker at gøre en forskel.
Og som tør bruge effektive stresscoach redskaber på dig selv og andre
Max. 15 deltagere pr. hold

Teoretisk fundament

GROW2 Stresscoach uddannelse er designet ud fra ICF´s krav og etiske retningslinjer for coaching. Uddannelsen tager afsæt i den nyeste teori om stress, robusthed og livsmestring, motivation, personlige styrker, mindfulness, neuropsykologi og positiv psykologi.

Inklusiv i prisen

Forplejning
Materialer
Certifikat som GROW2 Certificeret Stresscoach

Indhold på Grow2 Stresscoach uddannelsen

Stop downloading

”Hvis vi tænker, som vi plejer, og bruger de samme værktøjer og fremgangsmå- der, som vi plejer, så kan vi ikke forvente noget nyt.”
Citat: Albert Einstein

Som coaches er det vigtigt at kunne skabe forandring både hos os selv og coachee.
Når vi ”downloader” ryger vi i vanetænknings- og automatikfælden.
Vi kopierer, og bliver fanget i ”plejer” og fortiden, uden nytænkning eller refleksion.
Vi får svært ved at lytte med åbent sind, åbent hjerte og åben vilje.
Du vil på Grow2 stresscoach uddannelsen lære, hvordan du kan benytte dele af teori-U, når du skal hjælpe med at reducere stress, fremme trivsel samt skabe den nødvendige nytænkning og handling for coachee.

Robusthed

” Mental robusthed er at flytte sig fra at fungere til at trives og blomstre.”
Citat: Michelle McQuaid

Mental robusthed handler ikke om at sige PYT. At træne sin mentale robusthed handler om at finde de faktorer og tankemønstre, der hjælper til at øge den mentale robusthed og overvinde det uventede. Robuste personer har udviklet virkningsfulde coping teknikker, der gør det effektivt og nemt at navigere ressourcefuldt gennem udfordringer, kriser og stress.
Som GROW2 stresscoach lærer du ved hjælp af de fem robusthedsfaktorer at hjælpe din coachee til at minimere sin stress og styrke sin robusthed.

Værdier

”Det er ikke svært at træffe beslutninger, når man kender sine værdier.”
Citat: Roy Disney

Vore værdier er vort indre kompas og vore rødder.
Derfor er det vigtigt at kende sine værdier. Hvis vi IKKE er bevidste om vore værdier, KAN vi risikere at føle, at vi ikke har et tilfredsstillende og balanceret liv.
Som Grow2 stresscoach er det vigtigt at kunne hjælpe coachee med at blive bevidst om sine egne værdier. Og hvad konsekvensen er, hvis man går på kompromis med sine værdier, eller, hvis ens værdier ikke bliver respekteret af andre.
Kender og lever man i overensstemmelse med sine værdier, er det lettere at leve i BALANCE.

Væk tigeren!

” Fortiden har ingen magt over nutiden.”
Citat: Mette Holm

Alle mennesker oplever traumer eller svære oplevelser, som det kan være svært at slippe igen. Der er imidlertid stor forskel på, HVORDAN vi lever videre med oplevelsen.
På Grow2 stresscoach uddannelsen arbejder vi med, hvordan vi kan få fat i vore egne eller coachee’s iboende, naturlige evner til at opløse traumer, så vi så at sige kan ”ryste dem af” os. Herved får vi en bedre evne til at være nærværende i nuet.
Helingen handler rigtig meget om at lære at lytte til kroppens stemme, og sammenhængen mellem bevidsthed og krop.

Vær-dig-hed

”At turde, er at miste fodfæste for en tid – IKKE at turde, er at miste sig selv.” 
Citat: Søren Kierkegaard

At leve et værdigt liv i balance handler om at have modet til at Vær’Dig.
Hvad er din drøm? Og hvilket skridt er nødvendigt at tage, for at du får det liv, du drømmer om? Hvilken værdi og hvilken styrke har du brug for? Som Grow2 stresscoach bliver du trænet i at have modet til hjælpe coachee ud af sin handlingslammelse, og turde gå efter drømmen.
”If you can dream it, you can do it.”
Citat: Walt Disney

Karakterstyrker

”Skal man være tilfreds, livsglad og yde sit bedste, er det en god idé at satse på at gøre det, med udgangspunkt i ens karakterstyrker.”
Citat: Martin Seligman

Karakterstyrkerne er grundlæggende byggesten til opnåelse af Wellbeing, et liv, hvor du trives, i overensstemmelse med det, der er dig. De har indflydelse på dit mindset, dine tanker, følelser, adfærd og vaner. Vi har alle en unik karakterstyrkeprofil, der afspejler vores personlighed.
Det betyder, at bevidst arbejde med dine karakterstyrker kan reducere stress. På GROW2 stresscoach uddannelse lærer du, hvordan du kan hjælpe din coachee til øget trivsel ved brug af VIA – karakterstyrkeprofilen.
Du bliver også introduceret for karakterstyrkekortene POWERCARDS, som du senere kan blive certificeret i at bruge.

Mental Førstehjælp

På Grow2 stresscoach uddannelsen vil du lære yderst virksomme værktøjer at kende, som kan hjælpe andre personer af med overreaktioner og stress, som ofte sætter sig som kropsligt og følelsesmæssigt ubehag. Du vil stifte bekendtskab med, og træne mange forskellige redskaber, bl.a. MBSP, Mindfulness Based Strength Practice, vejrtrækningsøvelser, samt SLIP- og MÆRK-øvelser.

Integration og forankring

Vi sætter det hele sammen og binder sløjfer. Du udvikler dit eget stresscoach koncept ud fra alt det, du har lært. Hvad har du erfaring for virker, og hvad har virket for dig?
På GROW2 stresscoach uddannelse får du rigtig meget viden, indsigt og redskaber, der giver dig et solidt grundlag i forhold til at mestre processen fra stress til livsmester.

Eksamen

Som afslutning på uddannelsen, afholder vi mundtlig eksamen, som foregår face2face, hvor du viser dine medkursister og underviserne, at du mestrer GROW2 stresscoaching. Du modtager herefter et certifikat som GROW2 Stresscoach.

Datoer – Grow2 Stresscoach uddannelsen – download brochure her

Underviserne på Stresscoach uddannelsen

Charlotte Christensen
Charlotte er indehaver af firmaet CC-lotus og har gennem de sidste 9 år arbejdet som freelancer med stressramte borgere i Viborg og Holstebro. Hun har 40 års undervisnings- og ledererfaring, og har konsulentopgaver med kommunikation og coaching som omdrejningspunkt, primært i kommuner og regioner.
Charlotte er uddannet Professional Certified Coach (PCC) fra ICF, Grow2 Mastercoach, certificeret CoreDynamics coach, Instruktør i Mental Førstehjælp, Instruktør i Mødekunst, certificeret Skyggevejleder og Konfliktmægler.

Connie Friman
Connie er indehaver af GROW2, der de sidste 11 år har udbudt ICF akkrediteret coachuddannelser.
Hun har arbejdet med coaching og udvikling af mennesker i mere end 30 år, både som leder, coach og underviser. Connie er blandt andet; Master certificeret Coach, ICF, Master i Positiv Psykologi, AAU, Systemisk Team & Relationscoach, NLP Master Business NLP Master Terapi, MBSP træner (Mindfulness Based Strength Practice). Se mere på www.grow2.dk
Connie uddanner mange coaches om året, derudover arbejder hun med lederudvikling, ledercoaching og stresscoaching, hovedsageligt i private og offentlige virksomheder.

Navigation?
Cookie- og privatlivspolitik

Er til dig der vil følge med i de sidste nye trends indenfor, coaching, positiv psykologi og styrkebaseret coaching & ledelse. G – NEWS udkommer 10 gange om året.

Tilmeld nyhedsbrev